YARGITAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA
İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESİH UYGULAMALARI

“İşe İade Davasını Engellemenin Yolları”

how to make a site
4857 sayılı İş Kanunu, işçi-işveren dengesini yeni ve modern bir çizgide kurmaya çalışırken, işçi haklarını Avrupa Birliği Mevzuatı ile uyumunu korumaya özen göstermiş “İş Güvencesi” kavramı ile yeni bir çığır açmış ve işverenden birçok konuda daha fazla dikkat göstermesini beklemiştir.
Yargıtay özellikle son yıllarda iş sözleşmeleri sonlandırmada takip edilmesi gereken usuller hakkında uygulamaya yönelik kararlar vermiştir. Eğitimde, yargı kararları doğrultusunda uygulamaya dönük açıklamaların yapılması ve yargı kararlarının ve 6098 sayılı yeni Borçlar Kanunu’nun işverene yüklediği sorumluluklar hakkında gereken bilgilerin aktarılacaktır. 
Eğitimde ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında şirketlerin; insan kaynakları birimi, personel birimi, muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının iş sözleşmelerinin sonlandırılmasında yapılacak uygulamalar konusunda eksikliklerin tamamlanması ve uygulamalarını yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması için gereken bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri
 • İş Güvencesinin Kapsamı
 • İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedenle Fesihler
 • İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Nedenle Fesihler
 • İşletmenin, İşyerinin Veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Nedenle Fesihler
 • Geçerli Nedenle Fesih Bildirim Şekilleri
 • İşverenin Haklı Nedenle İş Akdini Feshi Koşulları
 • Haklı Nedenle Fesih Bildirim Şekilleri
 • Kötü Niyet Tazminatının Koşulları
 • İkale (Bozma Sözleşmesi) Koşulları
 • İş Sözleşmemelerinin Sona Erdirme Uygulamaları
 • İşverenin Haklı Nedenle İş Akdini Feshi Uygulamaları
 • İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedenle Fesih Uygulamaları
 • İkale Sözleşmesi Örnekleri Ve Uygulamaları
 • İşçinin İşyeri Kurallarına Aykırı Davranışlarına Ait Tutanak Örnekleri
 • İşçinin İşyeri Kurallarına Aykırı Davranışlarına Ait İhtarname Örnekleri
 • İş Akdini Sonlandırma İhtarname Örnekleri

ETKİNLİK BİLGİLERİ

Eğitmen :                     Haluk DURMUŞOĞLU
Eğitim Tarihi :         10 Mayıs 2019 (10:00-17:00)
Eğitim Bedeli :        750 TL+KDV (% 18)

Eğitmen

Haluk DURMUŞOĞLU

Eğitim Yeri

Taksim - İstanbul

Eğitim Tarihi

10 Mayıs 2019

Eğitim Bedeli

750 TL + KDV (%18)


Kurumsal eğitimlerimiz, bilgi, beceri ve davranış düzeyinde farklılık yaratmak amacıyla, kurumların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda tasarlanmakta ve kuruma özel uygulamalar ile desteklenmektedir. Kurumsal eğitim taleplerinizle ilgili lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 • Eğitim, Taksim Nippon Otel’ de gerçekleşecektir.
 • Katılım için kayıt formunun eğitim tarihinden en geç 4 gün önce tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
 • Aynı firmadan 3-5 katılım olması durumunda % 10, 6-8 katılım olması durumunda % 15, 9 ve üzeri katılım olması durumunda % 20 indirim uygulanacaktır.
 • Eğitim bedeline öğle yemeği, ikramlar, eğitim notları ve katılım sertifikası dahildir.
 • Eğitim tarihine 2 iş günü kala yapılan ertelemeler % 25, iptaller % 50 kesintiye tabidir. 
 • Origami Medya, eğitim tarihi ve yerini değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar.
 • Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir ve katılımcılar tarafından doldurulan eğitim değerlendirme formlarındaki bilgiler katılımcılara ve yönetime raporlanacaktır.

EĞİTMEN ÖZGEÇMİŞİ

Haluk DURMUŞOĞLU

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme / Maliye Bölümü’nden 1980 yılında mezun olan Haluk Durmuşoğlu, finans sektöründe Müfettiş olarak başladığı bankacılık kariyerinde 1981-2002 yılları arasında sırasıyla; Türkiye Garanti Bankası A.Ş., İnterbank A.Ş., İktisat Bankası T.A.Ş. ve Demirbank T.A.Ş.’nde İnsan Kaynakları, Bilgi Teknolojileri, Organizasyon, Mevzuat ve Operasyon alanlarında çeşitli kademelerde yönetici olarak çalıştı. Daha sonra Tekstil Bankası A.Ş.’nde Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu.

Finans sektöründe çalıştığı dönemde; stratejik planlama, insan kaynakları yapısının oluşturulması ve iş yapış biçiminin yapılandırılması, iş proseslerinin müşteri odaklı olarak işgücü ve maliyet tasarrufu sağlayan yöntemlerle yapılması, bilişim yapısının (yazılım ve donanım) oluşturulması, şirket çalışanlarının müşteri odaklı çalışmalarını sağlayacak kurum kültürünün oluşturulması konularını kapsayan dört adet bilişim projesinde ve iki adet değişim projesinde görev aldı. 

Bu projelerden yatırım tutarı toplam USD 28.000.000.- bulan iki adet bilişim projesi ile bütçesi toplam USD 2.000.000.- tutarında olan bir adet değişim projesinin yönetimini üstlendi. 

2002 yılından 2004 yılına kadar çeşitli danışmanlık firmalarında yönetici olarak kalite yönetim sistemlerinin oluşturulması konusunda çalıştı. Üç adet laboratuara TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardının kuruluş çalışmalarını ve iki adet firmaya TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi’nin kuruluş çalışmalarını yönetti. 

Ülkemizde 2001 ile 2003 yılları arasında yapılan yasal düzenlemeler doğrultusunda enerji piyasasının yeniden yapılanması üzerine kariyerine enerji sektöründe devam etme kararı aldı. Bunun üzerine elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında çalışan bir şirkette 2004 ile 2008 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 

Enerji sektöründe; stratejik planlama, insan kaynakları yapısının oluşturulması ve iş yapış biçiminin yapılandırılması, şirket çalışanlarının müşteri odaklı çalışmalarını sağlayacak kurum kültürünün oluşturulması konularında çalıştı. 

Halen uzmanlık alanına giren özellikle İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İnsan Kaynaklarının Yapılandırılması ve Kişisel Gelişim (Liderlik, Ekip Oluşturma, Duygusal Zeka, Değişim Yönetimi, Stratejik Planlama) konularında freelance olarak eğitim programları tasarlayıp sunmaktadır.

İletişim sponsoru

SendPulse

Detaylı bilgi ve eğitim kayıt için...

ORİGAMİ MEDYA / EĞİTİM

Burçak KARATAŞ
0 533 328 0790
burcak@origamimedya.com

© 2019 Origami Medya - Eğitim