STOKLARI ANALİZ ETME VE
AZALTMA YAKLAŞIMLARI

free web design templates

Ürün, yarı ürün, hammadde ve malzemelerin etkin bir şekilde yönetimi, işletmenin kârlılık ve verimliliğine önemli etkileri olan bir konudur. Stokların optimum düzeyde tutulabilmesi, dinamik verilerin kullanımını gerektirir. Bu çerçevede stokların portföy analizi, ürün yaşam eğrisi analizi, risk analizi, stok türü analizi gibi analizlerin yapılması ve değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Bu eğitimde öncelikle, dış ve iç müşteri hizmet düzeyini düşürmeden optimal düzeyde stok bulundurmanın temel yaklaşım ve yöntemleri; ardından adı geçen stok analizleri açıklanacaktır.

 • Temel Bilgiler
  - Stok ve Envanter Kavramları
  - Malzeme Tipleri 
  - Stok Yönetiminin Amacı ve İşlevi 
  - Stok Kalemleri İçin ABC Analizi 
  - Temel Stok Maliyetleri ve Hesaplanması
 • Sipariş Verme Sistemleri – Bağımsız Talep Yapısı
  - Ekonomik Sipariş Miktarı
  - Ekonomik Üretim Miktarı 
  - Güvence Stoğu
 • Sipariş Verme Sistemleri – Bağımlı Talep Yapısı
  - Ürün Ağacı
  - Malzeme Gereksinim Miktarlarının Hesaplanması 
  - Sipariş Miktarlarının Belirlenmesi (Lot Sizing)
 • Stok Analizleri
  - Ürün Portföy Analizi
  - Ürün Yaşam Eğrisi ve Stok Risk Analizi 
  - Stok Türü (Çeşitleri) Analizi 
  - XYZ Analizi 
  -ABC-XYZ Analizi (2 Boyutlu ABC Analizi) 
  - Stok Devir Hızı Analizi 
  - Stok Kalite Oranı (IQR: Inventory Quality Ratio) Analizi 
  - Stok Yaşlandırma Analizi
 • Deponuzdaki Fazla Stoğun Nedenleri ve Azaltılması İçin Çözüm Önerileri

Konuşmacılar

Doç. Dr. Murat BASKAK

Eğitim Yeri, Tarihi

Taksim Nippon Otel
29 Ocak 2020
10:00 - 17:00

Eğitim Bedeli

775 TL + KDV (%18)


Kurumsal eğitimlerimiz, bilgi, beceri ve davranış düzeyinde farklılık yaratmak amacıyla, kurumların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda tasarlanmakta ve kuruma özel uygulamalar ile desteklenmektedir. Kurumsal eğitim taleplerinizle ilgili lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Detaylı bilgi ve eğitim kayıt için...

ORİGAMİ MEDYA / EĞİTİM

Burçak KARATAŞ
0 533 328 0790
burcak@origamimedya.com

© 2019 Origami Medya - Eğitim