html website templates

YARGITAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA
İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESİH UYGULAMALARI

“İşe İade Davasını Engellemenin Yolları”

4857 sayılı İş Kanunu, işçi-işveren dengesini yeni ve modern bir çizgide kurmaya çalışırken, işçi haklarını Avrupa Birliği Mevzuatı ile uyumunu korumaya özen göstermiş “İş Güvencesi” kavramı ile yeni bir çığır açmış ve işverenden birçok konuda daha fazla dikkat göstermesini beklemiştir.

Yargıtay özellikle son yıllarda iş sözleşmeleri sonlandırmada takip edilmesi gereken usuller hakkında uygulamaya yönelik kararlar vermiştir. Eğitimde, yargı kararları doğrultusunda uygulamaya dönük açıklamaların yapılması ve yargı kararlarının ve 6098 sayılı yeni Borçlar Kanunu’nun işverene yüklediği sorumluluklar hakkında gereken bilgilerin aktarılacaktır. 

Eğitimde ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında şirketlerin; insan kaynakları birimi, personel birimi, muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının iş sözleşmelerinin sonlandırılmasında yapılacak uygulamalar konusunda eksikliklerin tamamlanması ve uygulamalarını yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması için gereken bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. 

 • İş Sözleşmemelerinin Sona Erme Şekilleri
  - İş Güvencesinin Kapsamı
  - İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedenle Fesihler 
  - İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Nedenle Fesihler 
  - İşletmenin, İşyerinin Veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Geçerli Nedenle Fesihler 
  - Geçerli Nedenle Fesih Bildirim Şekilleri 
  - İşverenin Haklı Nedenle İş Akdini Feshi Koşulları 
  - Haklı Nedenle Fesih Bildirim Şekilleri 
  - Kötü Niyet Tazminatının Koşulları 
  - İkale (Bozma Sözleşmesi) Koşulları 
 • İş Sözleşmemelerinin Sona Erdirme Uygulamaları
  - İşverenin Haklı Nedenle İş Akdini Feshi Uygulamaları
  - İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedenle Fesih Uygulamaları 
  - İkale Sözleşmesi Örnekleri Ve Uygulamaları 
  - İşçinin İşyeri Kurallarına Aykırı Davranışlarına Ait Tutanak Örnekleri 
  - İşçinin İşyeri Kurallarına Aykırı Davranışlarına Ait İhtarname Örnekleri 
  - İş Akdini Sonlandırma İhtarname Örnekleri 

Konuşmacılar

Haluk DURMUŞOĞLU

Eğitim Yeri, Tarihi

Taksim Nippon Otel
11 Ocak 2020
10:00 - 17:00

Eğitim Bedeli

750 TL + KDV (%18)


Kurumsal eğitimlerimiz, bilgi, beceri ve davranış düzeyinde farklılık yaratmak amacıyla, kurumların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda tasarlanmakta ve kuruma özel uygulamalar ile desteklenmektedir. Kurumsal eğitim taleplerinizle ilgili lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Detaylı bilgi ve eğitim kayıt için...

ORİGAMİ MEDYA / EĞİTİM

Burçak KARATAŞ
0 533 328 0790
burcak@origamimedya.com

© 2019 Origami Medya - Eğitim